Raske internett linjer, nye muligheter.

Stadig flere bedrifter får omsider raskere internettlinjer. Dette muliggjør nye måte å tenke organisering av arbeidet på. Flere går nå over til å ha en terminalserver som alle i bedriften jobber opp imot. Dette gjør oppsettet mye enklere enn før. Istedenfor å måtte tenke sikkerhet og oppsett på hver eneste pc i bedriften, kan man nå bare sette opp all software og oppsett på kun en maskin som alle har glede av. Dagene da maskiner som gikk i stykker og ble stjålet var et stort problem er nå redusert til å få på plass et ikon på en annen pc for å få tilbake full produksjon. Bedriften kan velge å ha terminalserveren hos seg selv eller eie den selv og leie plass hos Lianeshardware. Et tredje alternativ er å leie plass på vårt utstyr. Uansett hva du velger, vil en terminalserverløsning fra oss forenkle din arbeidshverdag.